Uslovi korišćenja

Klikbejt je satirični portal sa izmišljenim informacijama koje imaju za cilj da nasmeju čitaoca ili da mu skrenu pažnju na nepravilnosti u društvu, pa ih ne treba shvatati ozbiljno.

Svaka sličnost sa stvarnim licima i institucijama je slučajna. Osobe iz javnog života se mogu pojaviti u tekstu na sajtu Klikbejt ali samo kao akteri izmišljenih događaja. Sve njihove radnje ili izjave su izmišljene.

Izjava o odricanju odgovornosti

Klikbejt se u potpunosti odriče odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korišćenje materijala sa portala Klikbejt za bilo koje radnje od strane posetioca, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili nekoj trećoj strani a vezana je za korišćenje i upotrebu materijala ili samog portala Klikbejt.

Klikbejt se takođe u potpunosti odriče svake krivične odgovornosti za bilo kakvu povredu ličnih i imovinskih prava i vrednosti, jer se smatra da su korisnici upoznati sa uslovima korišćenja, pa prema tome nemaju razloga da se radi o stvarnim vestima.

Ukoliko se neko oseća uvređenim zbog nekog materijala objavljenog na portalu Klikbejt može se obratiti redakciji na mail adresi [email protected]

Klikbejt portal je namenjen osobama starijim od 18 godina.